Snijden

Het goed snijden van de aardappel heeft enorme invloed op de kwaliteit van het eindproduct. Niet voor niets zet Kiremko al jaren de standaard in de markt met de QuadraFlow, maar ook andere nieuwe ontwikkelingen zoals spanmessen die een verbetering van het snijresultaat garanderen.

Met de ingenieuze, regelbare waterdrukgeleiding gaat de aardappel met 10 tot 14 meter per seconde door het messenraster. Dankzij het optimaal ‘richten’ van de aardappel wordt uitval en “feathering” zoveel mogelijk vermeden. Beschadiging van het product wordt op deze wijze tot een minimum beperkt, terwijl vormvastheid en snijkwaliteit behouden blijven.